PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

Email michal@pehr.info
www: www.pehr.info
Zaměstnání: Masarykův ústav AV ČR
  Na Florenci 3
  Praha 1, 110 00

PhDr. Michal Pehr, Ph.D. - historik a politolog

V letech 1995–2002 vystudoval obor historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval řadu stáží a studijních pobytů. Studoval rovněž na Paris-Lodron Universität v Salzburku (2001). Od roku 2003 působí jako pracovník Masarykova ústavu AV ČR a od roku 2002 je interním doktorandem Ústavu politologie FF UK Praha, kde též externě přednášel (Politické programy po roce 1945). Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu a na historii třetí Československé republiky 1945–1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Je členem několika odborných společností (např. České společnosti pro politické vědy).