PhDr. Michal Pehr

Email michal@pehr.info
www: www.pehr.info
Zaměstnání: Masarykův ústav AV ČR
  Na Florenci 3
  Praha 1, 110 00

Životopis

Narodil jsem se 6. července 1977 v Praze. Nejdříve jsem žil v malém městečku pár kilometrů od Prahy v Čelákovicích. Zde jsem začal poznávat svět a „onoho památného září 1983“  jsem tu zahájil i svoji školní docházku vstupem na základní školu. Tehdy to byla Základní škola v ulici Rudé armády a paní řiditelkou tu byla tehdy se říkalo soudružka učitelka Květa Kašparová, která v nás všech bez přehánění zanechala nezapomenutelnou vzpomínku. Škole mě tehdy moc nebavila a já si vzpomínám, že první den jsem předčasně odešel ze školy. Chodil jsem tu ovšem jenom dva roky, protože v roce 1985 jsme se přestěhovali do Loun, které leží v severozápadních Čechách nebo chcete-li v Ústeckém kraji. Zde žiji dodnes.V Lounech jsem v roce 1991 dokončil úspěšně základní školu a protože jsem byl technický antitalent, tak jsem směřoval na lounské gymnázium Václava Hlavatého, kde jsem studoval v letech 1991-1995. Jo to byly časy. Nikdy na to nezapomenu. Ve třídě jsem měl nejdříve dva a později jen jednoho spolužáka. Jinak zde byly samé holky a nutno přiznat, že byly hezké. Pro jistotu sem přikládám fotku naší třídy.
Nicméně však všechno hezké musí jednou skončit. Nastala maturita a já se vypravil poznávat velký svět jménem Praha. Už od základní školy jsem zajímal o historii a tak jsem se přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na obor historie-politologie, kde jsem studoval v letech 1995-2002. Na fakultě jsem si udělal i tzv. pedagogické minimum, takže bych mohl učit na všech středních školách naší republiky. Během svého studia jsem absolvoval rovněž řadu stáží a studijních pobytů. Studoval jsem také v cizině na Paris-Lodron Universität v Salzburgu. Všem ji vřele doporučuji. Po studiu jsem krátce pracoval v archivu ve Slaném a na Kladně. Tato zkušenost byla pro mne v mnoha ohledech nezapomenutelná a od podzimu roku 2002 jsem interním doktorandem Ústavu politologie FF UK, kde si rozšiřuji své vědomosti. Na tomto ústavu jsem měl i svůj přednáškový cyklus Politické programy po roce 1945. Nyní dopisuji závěrečnou práci, která se zabývá vývojem českých politických stran po druhé světové válce.
Od března 2003 jsem pracovníkem Masarykova ústavu AV ČR. Ve své práci se zabývám problematikou novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu. Zajímá mě jak se vytvářely politické strany. Co si lidé mysleli o politice. Jak ji vnímali atd. Vedle toho se také  zabývám historií třetí Československé republiky tj. v období let 1945–1948. K této problematice jsem publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Jsem také členem několika odborných společností (např. České společnosti pro politické vědy).
Znalost historie je v životě podle mě nesmírně důležitá. Uchovává veškeré vědění lidstva a navíc díky ní víte jak se lidé v& minulosti chovali a tak vám může pomoci vyvarovat se chyb, které lidé často dělají.
A jaký jinak jsem? Přátelé o mě říkají, že jsem výrazná osobnost. Zda-li je to pravda nevím. Každopádně jsem člověk mnoha zájmů. Vedle své profese, kterou mám rád jsou pro mne velkou inspirací moudrost, příroda láska a víra v Dobro. Mimo to rád vařím-jsem nadšený kuchař amatér, chodím do hor sbírám známky a někdy lyžuji.

Vzdělání:

  • 2007: PhD., FF UK, Praha.
  • 2002, PhDr., FF UK, Praha.
  • 2002, Mgr., FF UK, Praha.